Rasisme i skolen

Rasisme er på mange måter et underkommunisert problem i skolen. Mange lærere er usikre på hvordan de skal takle dette i klasserommet, og det finnes knapt noe i lærerutdanningen om temaet.

Episode 16: Rasisme i skolen

Med lærer og forfatter Guro Sibeko, og scenekunstner og forfatter Camara Lundestad Joof.

Lytt til podkast, ca 22 minutter.

Til diskusjon

  1. Hvordan kan man ta opp rasistiske episoder på skolen på en god måte?
  2. Hvilken type kompetanse trengs for å kunne adressere dette på en god måte?
  3. Hvilke tiltak kan være til hjelp for å adressere rasisme og fordommer i klasserommet?