Motivasjon i klasserommet

Hvordan kan en lærer ta vare på elevers kreativitet og oppfinnertrang, og gå litt utenfor den vante tralten i klasserommet? Hvordan hjelper den skolen vi har i dag elevene til å møte det samfunnet som venter dem?

Episode 11: Motivasjon i klasserommet

Med ungdomsskolelærer Maria Wiman fra Stockholm (Del 1 av 4 spilt inn på utdanningskonferansen SETT).

Lytt til podkast, ca 10 minutter.

Til diskusjon

  1. Hva kan skape mer motivasjon i klasserommet?
  2. Legger dagens læreplaner godt til rette for motivasjon i klasserommet
  3. Hva er viktige forutsetninger for elevenes motivasjon og engasjement?
  4. Hvordan kan man bygge opp under elevenes involvering og medvirkning?