Må en lærer like alle elever?

Om læreren ser og respekterer eleven, så er det avgjørende for elevens leseutvikling. Hva er en god lærer/elev-relasjon?

Episode 27: Må en lærer like alle elever?

Med førsteamanuensis Mårten Kae Paulsen og postdoktor Maria Therese Jensen.

Lytt til podkast, ca. 20 minutter.

Gode møter og relasjoner mellom lærere og elever er sentralt for god utdanning. I Lærerprofesjonens etiske plattform står det at: «Vi har ansvar for tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med. Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste».

Til diskusjon

  1. Hva innebærer en «tillitsfull samhandling» og hva kjennetegner en god relasjon mellom lærer og elev?
  2. Hvilke rammer må være på plass for å kunne jobbe med relasjonsbygging?
  3. Er emosjonell støtte en naturlig del av undervisningen?
  4. På hvilken måte kan gode relasjoner støtte opp under elevenes læring og utvikling?