Lekser og skolehverdagen

Lekser er et tema som engasjerer enormt. Hvorfor har vi lekser? Finnes lekser som er bra for alle elevene i en klasse? Eller er lekser bare en gammeldags tvangstrøye?

Episode 1: Lekser - bra eller en tvangstrøye?

Med forsker Kjersti Lien Holte og rektor Mette Krogh.

Lytt til podkast, ca 24 minutter.

Til diskusjon

  1. Hva tenker dere om å sette en tidsbegrensning på hvor lenge elevene skal gjøre lekser?
  2. Hva legger dere i begrepet «leksebevisst skole»?
  3. Bør det være opp til hver enkelt skole å avgjøre hvorvidt det skal gis lekser?