Internasjonalisering i videregående opplæring

Økt internasjonalisering i all utdanning er en viktig ambisjon, og stadig flere norske elever og lærere i videregående opplæring deltar i såkalte mobilitetsopphold.

Disse organiseres enten av den enkelte lærer/elev, eller det kan skje gjennom den videregående skolen eller bedrift. I en spørreundersøkelse i regi av SIU i 2015/16, svarer de aller fleste utvekslingselevene at de er fornøyde med oppholdet. Utdanningsforbundet ønsker mer oppmerksomhet rundt internasjonalisering i videregående skole, hvordan det jobbes med internasjonalisering både ute og hjemme, samt hvilke ordninger for mobilitetsopphold som finnes og hvordan disse både benyttes og oppleves av den enkelte og samfunnet.

Til diskusjon

  • Hvordan jobber skoler og lærere med internasjonalisering som del av opplæringen?
  • Hva er det som avgjør hvilke elever som får delta på et mobilitetsopphold?
  • Bidrar internasjonalisering til at elevene opplever videregående skole som mer attraktivt?
  • Er skoler og lærere involvert i mobilitetsopphold, eller organiseres dette av den enkelte elev/familie?