Hva er god spesialundervisning?

Som en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen om «inkluderende felleskap for barn og unge», har Utdanningsforbundet vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene retter seg mot alle medlemsgrupper, og handler om å tenke helhetlig på kompetanse og ivaretakelse av alle barnehagebarn, elever og voksne i utdanningsløpet.

Prinsipp nr. 11:

Individuell rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning videreføres som enkeltvedtak, og utløses etter en sakkyndig vurdering gjort av PP-tjenesten.

I rapporten om inkluderende fellesskap for barn og unge var det mest debatterte tiltaket at den individuelle retten til spesialundervisning burde fjernes.

Høringsinstansene var uenige i dette, og særlig har Utdanningsforbundet hatt en tydelig stemme i dette spørsmålet: vi ønsker å beholde retten til spesialundervisning. Allerede før stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap er ferdig utarbeidet, har statsråd Jan Tore Sanner konkludert med at det foreslåtte tiltaket ikke skal følges opp.

Det er likevel bred enighet, også i Utdanningsforbundet, om at spesialundervisning i stort ikke fungerer optimalt slik den utøves i dag. Dette viser flere rapporter, deriblant SPEED-prosjektet ledet av Peder Haug og fagrapporten Uten mål og mening fra Barneombudet (2017), i tillegg til rapporten om inkluderende fellesskap for barn og unge. Peder Haug sier samtidig at god spesialundervisning fungerer. Spørsmålet som må besvares er derfor: hva er god spesialundervisning?

Hvorfor er det så lett å bli stigmatisert eller få et stempel for en elev som får spesialundervisning? Hvordan bør denne undervisningen foregå?

Lytt til samtalen med elev Daniel Lie, rektor Kim Aas og førsteamanuensis Steinar Theie, i denne podkasten på ca 27 minutter.

Episode 29: Hva er god spesialundervisning?

Til diskusjon

 1. Hva er god spesialundervisning, og hvilke grep kan skolen din gjøre for å kunne gi elever god spesialundervisning?
 2. Hvilke rutiner har skolen din for å gi spesialundervisning i dag?
 3. Hva skal spesialundervisning være i fremtidens skole?
  1. Hvem skal få spesialundervisning
  2. Hvem skal gjøre den vurderingen og hvordan?
  3. Hvordan bør spesialundervisningen organiseres?
  4. hvilken kompetanse trengs for å drive spesialundervisning?

Kilde: Thomas Nordahl mfl. 2018.