Hva er egentlig lek?

Lek – hva er egentlig lek, og hva er ikke lek? Og hvilken plass skal leken ha i skolen?

Episode 5: Lek- hva er egentlig lek og hva er ikke lek?

Med forsker Maria Øksnes og politisk rådgiver Turi Pålerud.

Lytt til podkast, ca 25 minutter.

Til diskusjon

Spørsmål om rammer og lovverk

  1. Bør lek være en del av skolens formålsparagraf?
  2. Bør skoledagen være kortere, slik at barn får mer fritid?
  3. Eller bør en større del av skoledagen være avsatt til barns lek?
  4. Bør SFO være forbeholdt barns lek?
  5. Vil heldagsskole gi barn mer tid til å leke?
  6. Bør Utdanningsforbundet jobbe aktivt for å få mer lek i skolen?