Forskning og lærerhverdagen

Videoforedrag med rektor Bjørn Bolstad fra Ringstabekk skole og hans tanker om forskning og praksisfeltet. Hvordan bruker skoler utdanningsforskning?

Se videoforedrag (4 minutter.) 

Til diskusjon

  1. Hva er fordeler og ulemper ved å bruke forskningsbaserte programmer i skolen?
  2. Hvordan kan vi bruke forskning til å utvikle vår praksis?
  3. Hvordan kan vi bruke forskning i politisk påvirkning som organisasjon
  4. Hvordan kan skoleledelsen legge til rette for bruk av utdanningsforskning?