Forskning i klasserommet

Når en lærer skal hjelpe eller lære bort noe til elevene, skal forskning brukes? Eller erfaring? Eller magefølelse? Hvordan skal lærere og ledere få tid til å både ha oversikt over – og tolke forskningsresultater?

Episode 7: Forskning i klasserommet

Med førsteamanuensis Øystein Gilje og rektor Bjørn Bolstad.

Lytt til podkast, ca 25 minutter.

Til diskusjon

  1. Hvordan bruker vi forskning hos oss?
  2. Tar vi valg basert på forskning?