Fagfornyelsen om djupnelæring

Djupnelæring er en læreprosess som legg vekt på å utvikle omgrepsforståing og samanheng innanfor eit fagområde, men også på tvers av fagområde.

Les igjennom presentasjonen av djupnelæring, 7 sider.

Se også videoer fra Udir om fagfornyelsen og djupnelæring.

 

  1. Kva legg vi (vårt kollegium) i omgrepa djupnelæring, breiddelæring og overflatelæring?
  2. Har praksisen i klasserommet endra seg ved overgangen frå innhaldsstyrte læreplanar (L97) til læreplanar med kompetansemål (K06)?
  3. Korleis jobbar vi på vår skule for å få til best mogeleg læring for elevane
  4. Vil vektlegging av djupnelæring i fagfornyinga krevje andre metodar i fag og på tvers av fag?
  5. Kva er positivt ved ei større vektlegging av djupnelæring i dei nye læreplanane?