Etikk og digital dømmekraft

Begrepet «digital dømmekraft» benyttes ofte om det å kunne ferdes på nett på en trygg og god måte.

Med god digital dømmekraft kan man vurdere situasjoner i det digitale landskapet på en måte som beskytter både en selv og andre. På dette området er det vesentlig å kjenne til bl.a. lover og regler for behandling av personopplysninger. Samt å ha kunnskap om hvordan man gjenkjenner digital mobbing og krenkelser, og hvilke handlingsmuligheter og forpliktelser man har dersom slike forhold avdekkes.

En annen side ved digital dømmekraft er å kunne bruke kilder riktig, med utgangspunkt i regler og retningslinjer for opphavsrett, kildekritikk og plagiat. Læreren kan vise hvordan dette bidrar til en kritisk og konstruktiv delingskultur på digitale arenaer.

Til diskusjon

  1. Hva er skolens rolle og ansvar med hensyn til digital dømmekraft?
  2. Hvordan arbeides det med dette temaet ved din skole?
  3. Hvordan kan man legge opp digital dømmekraft som tema i møte med foreldre og foresatte?
  4. Hvordan kan vi som kollegium sørge for at vi holder oss oppdatert på dette tema?