Livsmestring et individuelt anliggende eller et samfunnsansvar - hva gjør skolen?

19. oktober 2020

Folkehelse og livsmestring er et nytt tverrfaglig tema i skolen som omfatter alle skolens fag. I den siste tiden har det pågått en debatt om dette temaet, med utgangspunkt i Ole Jacob Madsens bok «Livsmestring på timeplanen». Han mener det foregår en psykologisering av samfunnet, og at innføringen av Folkehelse og livsmestring i skolen viser en tendens i vårt samfunn til å legge stadig mer ansvar over på individet for mestring av egne liv. Dette er ifølge Madsen et skritt bort fra bort fra den fellesskapstanken som tradisjonelt har stått sterkt i skolen.

Hvordan stiller lærerprofesjonen seg til dette? Det er profesjonen som har ansvaret for å ivareta bredden og helheten i læreplanverket. Hvordan kan vi jobbe med Folkehelse og livsmestring i skolen til beste for elevene?

Medvirkende:
Ole Jacob Madsen, forfatter av boken Livsmestring på timeplanen, professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Ingunn Folgerø, leder av Lærerprofesjonens etiske råd
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
Kristin Schultz, leder av Elevorganisasjonen,
Martin Minken, samtaleleder, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Innhold:
Samtale mellom Ole Jacob Madsen og Ingunn Folgerø «Livsmestring på timeplanen – hva, hvordan og hvorfor?» Med utgangspunkt i denne samtalen reflekterer Steffen Handal og Kristin Schultz over temaet «Hvordan kan vi jobbe med «Folkehelse og livsmestring» i skolen til beste for elevene?». Samtaleleder er Martin Minken, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.

Her kan du se opptak av seminaret: