Spesialundervisning i et inkluderende skolemiljø

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 05. mai kl. 09:00 - tirsdag 11. mai kl. 12:00
Pris

1 200,- (medlem)

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kurset inngår i rekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivere, lærere og skoleledere. Digitalt kurs som går over 4 formiddager: 5., 6., 10. og 11. mai. Kursavgift.

Målgruppe: Kurset inngår i rekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivere, lærere og skoleledere

Kursholder: Mirjam Harkestad Olsen

Kurset er digitalt (Zoom) og går over 4 formiddager: 5., 6., 10. og 11. mai kl. 9 - 12 alle dager

Program:
Fra psykososialt miljø til skolemiljø - hva innebærer det?
Begrepene psykososialt miljø, skolemiljø og inkluderende læringsmiljø vil bli diskutert både med utgangspunkt i ny forskning og gjennom erfaringsdeling. Hovedvekt legges på hva endringen i opplæringslovens kapittel 9A betyr for skole og PPT.

Lærerens kompetanse og elevenes læring
Læringsledelse kan i mange sammenhenger oppleves utfordrende, spesielt når elever har behov utenfor det ordinær opplæring kan møte. Ulike perspektiver på læringsledelse vil bli presentert, i tillegg til å se på hvordan endring av lærerutdanningens vektlegging av spesialpedagogikk kan ha påvirket læreres kompetanse for å møte mangfoldet i skolen.

Psykisk helse eller uhelse - og konsekvenser for læring
Alle barn har et læringspotensial. Sentralt for aktører i skolen er å forstå sammenhengen mellom potensial for læring og psykisk helse, noe denne sesjonen vil ha et hovedfokus på.

Lærerens relasjonelle mot -
I denne sesjonen blir hovedspørsmålet hva relasjoner er og hvordan relasjoner påvirker elevenes opplevelse av et inkluderende skolemiljø. Elementer som læringslandskap og relasjonelt mot vil stå sentralt, i tillegg til studier som formidler elevenes perspektiv på lærer-elev-relasjoner.

Om foredragsholder:
Mirjam Harkestad Olsen arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun blant annet koordinerer masterstudiet i spesialpedagogikk. Hun er i tillegg seniorrådgiver i Statped. De siste årene har hun forsket mye på temaer som inkluderende skole, psykososialt læringsmiljø og læringspotensial. Hun har flere publiseringer på disse områdene og er nå aktuell som redaktør for bokserien Inkluderende skolemiljø.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.