NETTKURS: Fagfornyelsen og norskfaget

okt

15

2020

1400

Kurset er gratis og vil foregå digitalt, vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan det blir gjennomført.

Påmelding
15.10.2020 14:00:00 15.10.2020 14:00:00 Europe/Oslo NETTKURS: Fagfornyelsen og norskfaget Kurset er gratis og vil foregå digitalt, vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan det blir gjennomført.

Kurset vil foregå digitalt, vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan det blir gjennomført.

Mange mener mye om hva norsklærerne burde gjøre, men få har undersøkt hva de faktisk gjør. På dette kurset diskuterer Astrid Roe og Marte Blikstad-Balas funnene fra en av de største klasseromsstudiene i norskfaget - LISA-studien - der forskerne filmet en uke med undervisning på åttende trinn i 47 ulike klasser.

De løfter frem noen positive tendenser på tvers av klasserom, men vil også utfordre lærere på hva vi egentlig vil med faget norsk og hva slags undervisning vi burde ha mer av.

Basert på boka "Hva foregår i norsktimene?" vil de vise og diskutere konkrete eksempler fra klasserommet knyttet til skriving, lesing, muntlighet og grammatikk

 

Om kursholderne:
Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er literacy, lesing, skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi og videostudier. Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har skrevet en rekke artikler om elevers bruk av ulike tekster i skolen, for eksempel om hvordan Wikipedia og lærebøker brukes i skolearbeid.


Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1998 arbeidet med lesedelen i PISA og har særlig studert norske elevers lesekompetanse og lesevaner. Hun har også mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen og i videregående skole. Roe er forfatter av boka "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (2008, 2. utg. 2011, 3. utg 2014) og medforfatter av en rekke andre bøker, blant annet "God leseopplæring med nasjonale prøver" (2018, med Ryen og Weyergang).

 

Vi tar forebehold om justering av tidspunkt og innhold. Vi bruker denne høsten til å teste ut ulike digitale kursløsninger, og i den perioden vil Utdanningsforbundets nettkurs være gratis, men for 2021 vil nettkurs også ha kursavgift.

NETTKURS: Fagfornyelsen og norskfaget

15. oktober 2020
kl. 14.00 - 15.00

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076