Fagfornyelsen og norskfaget

15. oktober 2020

Mange mener mye om hva norsklærerne burde gjøre, men få har undersøkt hva de faktisk gjør. På dette nettkurset diskuterer Astrid Roe og Marte Blikstad-Balas funnene fra en av de største klasseromsstudiene i norskfaget - LISA-studien - der forskerne filmet en uke med undervisning på åttende trinn i 47 ulike klasser.

De løfter frem noen positive tendenser på tvers av klasserom, men vil også utfordre lærere på hva vi egentlig vil med faget norsk og hva slags undervisning vi burde ha mer av. Basert på boka "Hva foregår i norsktimene?" vil de vise og diskutere konkrete eksempler fra klasserommet knyttet til skriving, lesing, muntlighet og grammatikk.

 

Her kan du se opptak av webinaret:

Kursholdere:

Avbildet: Marte  Blikstad-Balas
Marte Blikstad-Balas

professor

Avbildet: Astrid  Roe
Astrid Roe

seniorforsker