Hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 10. mars kl. 14:00 - onsdag 24. mars kl. 16:00
Påmeldingsfrist

10.03.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Stadige møter med utfordrende elever med psykologiske utfordringer kan over tid gi konsekvenser for lærerens tenkning, følelser samt motivasjon. Dette nettkurset handler om hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere. Kurset går over to ettermiddager.

Målgruppe: Lærere, skoleledere, ansatte i PPT

Pris: 500 for medlemmer, 300 for medlemmer av Pedagogstudenene, 1000 for ikke-medlemmer

Del 1: 10. mars, kl 14.00–16.00
Del 2: 24. mars kl 14.00–16.00

Stadige møter med utfordrende elever med psykologiske utfordringer kan over tid gi konsekvenser for lærerens tenkning,  følelser samt motivasjon. Altså kan arbeid med elever gi noen psykologiske utfall for læreren. I noen tilfeller dreier dette seg om omsorgstretthet blant lærere. 

Det er viktig å bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med elever som kan være voldelige, streve med suicidale tendenser, psykisk smerte, uregulerte i atferden, lite evne til å se seg selv utenfra, rusbruk, krenkbare, og ta mye oppmerksomhet i timene. Ofte dreier det seg om kontakt med unge menneskers opplevelse av avmakt.

Foredragsholder vil gi fenomenforståelse vedrørende omsorgstretthet. Videre vil han forsøke å gi råd om hvordan man kan unngå, og reparere omsorgstretthet. 

Kurset vil handle om egenomsorg, kollegastøtte og ivaretagende kultur på skolen. 

Ansvarsfordelingen mellom instanser som hjelper barn, ungdom og familier kan muliggjøre å sette grenser for din profesjonsutøvelse som lærer. Slik selvavgrensning er ment å beskytte deg mot omsorgstretthet. Avgrensningen kan også kanalisere mer av din innsats inn mot essensen av lærergjerningen, nemlig å være en drivende god pedagog med kjærlighet til faget du formidler.

Egenomsorg og selvbeskyttelse er sentralt i innsatsen mot omsorgstretthet. Samtidig er fagutvikling og bruk av ny kunnskap i jobben som lærer, tilsvarende beskyttende mot omsorgstretthet. Dette gjelder særlig dersom kunnskapen gir framtidstro og mestring for læreren. Didrik Hægeland sitt kurs vil også handle om slik fagutvikling ved å formidle ny kunnskap om tenåringshjernen. 

Kort sagt, inviterer nyere funn innen hjerneforskning til lange utviklingsløp for ungdom. Slike lange løp gir is i magen, motivasjon og emosjonell distanse når læreren bidrar i utviklingen av unge kvinner og menn. I så måte kan fagutvikling bidra i forebygging av omsorgstretthet. 

Didrik Hægeland formidler denne kunnskapen på en lettfattelig og inspirerende måte som blir anvendelig for læreren i klasserommet. 

Kurset er utprøvd blant lærere en rekke ganger og tilbakemeldingene er svært positive. 

Hægeland arbeider som psykologspesialist ved Lovisenberg DPS, hvor han er barneansvarlig. Han er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen. Foredragsholder omtales som en engasjert psykolog som har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress samt konsekvenser for hjelperne når det gjelder omsorgstretthet.