Årsmøtet 2019

Omlag 100 medlemar møtte fram for å leggja ned dei tre lokallaga Sogndal, Balestrand og Leikanger - og oppretta det nye Utdanningsforbundet Sogndal frå 1.8 2019.

Fylkesleiar Steinar Strømsli helsa årsmøtet, og Jens Brekke underheldt under middagen.

Protokoll frå nedleggingsårsmøtet Sogndal

Prokoll frå skipingsårsmøtet

Publisert: Publisert: 20.12.2018