Årsmøtet 2022

Publisert: 28.02.2022

Styret kallar med dette inn til årsmøte 2022 - torsdag 12.mai kl 18.00 på Sogndal Quality hotell.

Frist for innkomne saker var 25.april.
Frist for påmelding til ATV eller leiar er 4.mai.

Endeleg saklista:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Konstituering

            2.1 Val av ordstyrar

            2.2 Val av referent

            2.3 Val av protokollunderskrivarar

            2.4 Godkjenning av møtereglement

            2.5 Godkjenning av valreglement

Sak 3: Årsmelding 2021

Sak 4: Rekneskap 2021

Sak 5: Handlingsplan  2021 - 2024

Sak 6: Budsjett 2022

Sak 7:  Val av alternativ innanfor vedtektene

Sak 8: Val

               8.1       val av nestleiar

               8.2       val av HTV

               8.3       val av styremedlemer

               8.4       val av varamedlemer

               8.5       val av valnemnd

Sak 9: Innkomne saker

           9.1       Løn for kompetanse

           9.2 -     Tilsettingar

Etter årsmøtet vert det middag på hotellet for alle påmelde.

Vel møtt til møte!

For Utdanningsforbundet Sogndal

Steinar Øydvin           

leiar