Årsmøtet 2021

Styret kallar inn til årsmøte 20.mai kl 18.00 på Sogndal Quality hotell. Endeleg saklista er vedteken etter at fristen for innkomne framlegg gjekk ut 3.mai.

Endeleg saklista:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Konstituering

            2.1 Val av ordstyrarar

            2.2 Val av referentar

            2.3 Val av protokollunderskrivarar

            2.4 Godkjenning av møtereglement

            2.5 Godkjenning av valreglement

Sak 3: Årsmelding og rekneskap/balanse 2019

Sak 4: Årsmelding 2020

Sak 5: Rekneskap 2020 - balanse

Sak 6: Handlingsplan  2021 - 2024

Sak 7: Budsjett 2021

Sak 8: Val

          8.1       val av leiar

          8.2       val av HTV

          8.3       val av styremedlemer

          8.4       val av varamedlemer

          8.5       Val av valnemnd

Sak 9: Innkomne saker

            9.1       Jobbtelefon – Sogndal opplæringssenter

            9.2       Hatefulle ytringar og voldelege tendensar - klubben ved Kvåle skule

            9.3       Leseplikt, etter- og vidareutdanning – klubben ved Kvåle skule

            9.4       Norsk-opplæring til framandspråklege  - klubben ved Kvåle skule

            9.5       Skulestruktur  - klubben ved Kvåle skule

Etter årsmøtet vert det middag på hotellet for alle påmelde.

Frist for påmelding til leiar eller ATV 12.mai

Vel møtt til møte!

For Utdanningsforbundet Sogndal

Steinar Øydvin

-leiar-

Publisert: 09.03.2021