Årsmøte 2020 - endeleg saklista

Publisert: 22.01.2021

Styret kalla inn til årsmøte 2020 18.mars kl 18.00 Sogndal Quality hotell - diverre vart dette møtet avlyst. Ny innkalling er sendt til eit digitalt årsmøte 19.5

Endeleg saklista miniårsmøtet 19.5 på Teams:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Konstituering

            2.1 Val av ordstyrarar

            2.2 Val av referent

            2.3 Val av protokollunderskrivarar

            2.4 Godkjenning av møtereglement

            2.5 Godkjenning av valreglement

Sak 3: Val

     3.1  Val av nestleiar

     3.2  Val av hovudtillitsvalde

     3.3  Val av styremedlemer

     3.4  Val av varamedlemer

     3.5  Val av valnemnd

     3.6  Val av delegatar til avviklingsårsmøtet S&Fj og skipingsmøtet Vestland Utdf

Sak 4:  Fylkesårsmøtet 2020

     4.1  Nominasjon til verv i fylkesstyret

     4.2  Nominasjon til valkomite i fylkeslaget

Sak 5:  Godkjenning av fullmakt til lokallagsstyret