Tips og råd i tilsettingsprosesser

Vi har alle sett det, annonsene hvor kommuner søker etter lærere eller barnehagelærere. Det kan være vanskelig å vite alt om tilsettingsprosessen. Fylkeslaget ønsker herved å komme med noen råd i den forbindelse.

Utlysning og utlysningstekst! 
Offentlige stillinger skal som hovedregel lyses ut. Dette har sammenheng med det såkalte kvalifikasjonsprinsippet som gjelder i offentlig sektor, f.eks i kommune og stat. Det handler om å sikre at den best kvalifiserte skal tilsettes. I skoleverket er dette nedfelt i opplæringsloven § 10-4. Barnehageloven stiller krav om at en stilling som pedagogisk leder eller styrer må ha vært offentlig utlyst før en søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet kan innvilges.  
 
Utlysningsteksten må ikke inneholde krav som strider mot forbudene om diskriminering, spesielt viktig kan dette være for gravide søkere.  Se gjerne likestillings- og diskrimineringslovens for ytterligere informasjon. 
Du må være klar for å levere politiattest ved en eventuell tilsetting, dette plikter arbeidsgiver å oppgi i utlysningsteksten.  
 
Det som står i utlysningsteksten, er juridisk bindende for arbeidsgiver. Derfor er det viktig å lese teksten godt, slik at du er godt kjent med hva du søker på. Vi hører av og til at man sender den «samme» søknaden til flere arbeidsgivere. Vi oppfordrer våre medlemmer til å skrive «ny» søknad til hver jobb man søker på. Det er viktig å spisse søknaden i forhold til hver stilling og arbeidsted man. 
Bruk tid på hvorfor det er viktig at nettopp du skal velges, hvorfor akkurat din kompetanse er nødvendig for den skolen/barnehagen! 
  
Utvidet søkerliste skal utarbeides etter at søknadsfristen er gått ut. Listen skal bestå av samtlige søkeres navn, alder, samt fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Som søker har du krav på å få denne listen utlevert hvis man ber om det. Enkelte arbeidsgiver gir ut listen uoppfordret f.eks. hvis man kommer på intervju.  
 
Intervju og referanser 
I denne situasjonen skal du «selge» deg selv. Vi kan anbefale følgende: Vær godt forberedt, les gjerne gjennom utlysningen og søknaden du skrev nok en gang. Innhent gjerne informasjon om skolen(e)/barnehagen(e) du har søkt på. Kjenner du noen som allerede jobber der, ta en prat med dem før intervjuet. Vær klar til å beskrive dine ferdigheter, hvordan de har vært nyttige i situasjoner, beskriv kompetansen din og hvorfor den er relevant for stillingen du søker på. Vis at dine egenskaper og ferdigheter matcher jobben og skolen/barnehagen du søker på. Bruk gjerne eksempler for å underbygge kompetanse du har. Ta gjerne kontakt med lokallaget ditt for tips og råd.  

De aller fleste arbeidsgivere ber om referanser, i henhold til «skikk og bruk» så skal man kun nytte seg av referanser søkeren selv har oppgitt. Ønsker man å innhente andre, bør dette tas opp med søkeren. Arbeidsgiver vil stort sett alltid be om referanse fra en som har vært lederen din, derfor er det hensiktsmessig at du alltid har en referanse som er leder.  
  
Innstilling og tilbud om stilling 
Når alle aktuelle kandidatene til stillingen er intervjuet, gjøres det en innstilling og den best kvalifiserte søkeren gis tilbud om stilling. Tilbud om stilling skal gis skriftlig, men i mange tilfeller ringer arbeidsgiver og orienterer den foretrukne om tilbud om stilling pr. telefon. Det er viktig at man ikke takker ja til stillingen før tilbudet er kommet skriftlig og har hatt tid til å gå igjennom tilbudet som er gitt. 
Etter tilbud om stilling er mottatt (før man har akseptert) ligger mulighetsrommet for å stille lønnskrav. Vi anbefaler ALLE om å stille lønnskrav. Ta gjerne kontakt med ditt lokallag for råd og veiledning.  
 
Etter at tilbudet er akseptert skal arbeidsgiver sørge for at arbeidsavtale blir satt opp (av og til blir denne sendt sammen med tilbudet). Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, minimumskravene finner du i arbeidsmiljølovens § 14-6 bokstav a) til m). Viktig at man leser denne nøye før signering. Spesielt viktig er denne avtalen for deg som arbeider på et sted hvor det ikke er tariffavtale. Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i ditt lokallag hvis du er usikker.  
 
Lykke til med jobbsøkingen.