Lokal stipendordning

Utdanningsforbundet Sandnes har en stipendordning. Vi støtter medlemmer med inntil 3000,- for å dekke utgifter knyttet til ulike kurs og konferanser. 

Før du søker er det viktig at du gjør deg kjent med reglene for stipendordningen (Se vedleg nedenfor)

Fyll deretter ut søknadsskjemaet (vedlegg) og send det på mail til rune.stoylen@sandnes.kommune.no

 

Publisert: Publisert: 20.09.2018