Protokoll fra årsmøtet 2023

Publisert: 13.04.2023

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Sandnes ble avholdt 15.mars 2023. Vedlagt ligger protokoll fra årsmøtet.