Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

Leder

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

Nestleder

Avbildet: Magnus Larsen Aspmo
Magnus Larsen Aspmo

Medlem

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

Medlem

Avbildet: Sandra Flatekvål Eriksen
Sandra Flatekvål Eriksen

Medlem

Avbildet: Eldbjørg Synnøve Helland
Eldbjørg Synnøve Helland

Medlem

Avbildet: Bjørn Kenneth Høllesli
Bjørn Kenneth Høllesli

Medlem

Avbildet: Anne Berit Klüver Mølstrevold
Anne Berit Klüver Mølstrevold

Medlem

Avbildet: Kristine Salte Rønneberg
Kristine Salte Rønneberg

Medlem

Avbildet: Petter Salvesen
Petter Salvesen

Medlem

Avbildet: Arvid Strand
Arvid Strand

Medlem

Avbildet: Rune Støylen
Rune Støylen

Medlem

Avbildet: Ole Martin Søndervik
Ole Martin Søndervik

Medlem

Avbildet: Ragnhild Tonstad
Ragnhild Tonstad

Medlem


Avbildet: Wenche Pedersen
Wenche Pedersen

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

HTV KS kommune

Avbildet: Wenche Pedersen
Wenche Pedersen

HTV KS kommune

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

HTV KS kommune

Avbildet: Rune Støylen
Rune Støylen

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten