Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

Leder

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

Nestleder

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Magnus Larsen Aspmo
Magnus Larsen Aspmo

Styremedlem

Avbildet: Sandra Flatekvål Eriksen
Sandra Flatekvål Eriksen

Styremedlem

Avbildet: Eldbjørg Synnøve Helland
Eldbjørg Synnøve Helland

Styremedlem

Avbildet: Anne Berit Klüver Mølstrevold
Anne Berit Klüver Mølstrevold

Styremedlem

Avbildet: Wenche Pedersen
Wenche Pedersen

Styremedlem

Avbildet: Kristine Salte Rønneberg
Kristine Salte Rønneberg

Styremedlem

Avbildet: Rune Barkved Støylen
Rune Barkved Støylen

Styremedlem

Avbildet: Ole Martin Søndervik
Ole Martin Søndervik

Styremedlem

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

HTV, Sandnes Kommune

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Wenche Pedersen
Wenche Pedersen

HTV, Sandnes Kommune

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

HTV, Sandnes Kommune

Avbildet: Rune Barkved Støylen
Rune Barkved Støylen

HTV, Sandnes Kommune

Avbildet: Hanne Svendsen
Hanne Svendsen

HTV, Helse Stavanger HF