Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

Leder

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

Nestleder

Avbildet: Magnus Larsen Aspmo
Magnus Larsen Aspmo

Medlem

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

Medlem

Avbildet: Sandra Flatekvål Eriksen
Sandra Flatekvål Eriksen

Medlem

Avbildet: Eldbjørg Synnøve Helland
Eldbjørg Synnøve Helland

Medlem

Avbildet: Anne Berit Klüver Mølstrevold
Anne Berit Klüver Mølstrevold

Medlem

Avbildet: Kristine Salte Rønneberg
Kristine Salte Rønneberg

Medlem

Avbildet: Petter Lundegaard Salvesen
Petter Lundegaard Salvesen

Medlem

Avbildet: Rune Barkved Støylen
Rune Barkved Støylen

Medlem

Avbildet: Ole Martin Søndervik
Ole Martin Søndervik

Medlem

Avbildet: Ragnhild Tonstad
Ragnhild Tonstad

Medlem

Avbildet: Wenche Pedersen
Wenche Pedersen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

HTV KS kommune

Avbildet: Wenche Pedersen
Wenche Pedersen

HTV KS kommune

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

HTV KS kommune

Avbildet: Rune Barkved Støylen
Rune Barkved Støylen

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Hanne Svendsen
Hanne Svendsen

HTV, Helse Stavanger HF

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet