Utdanningsforbundet Forsand

Illustration for Utdanningsforbundet Forsand Organization

Kontakt

Forsand skule, 4110 FORSAND
Tlf: 51700200
Send e-post

Ledelse

profileicon

Udda Katrin Kjærvoll

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler