Streikemarkering ved Landsbyporten

Mandag ettermiddag var det streikemarkering på Dokka. Medlemmene i Nordre Land markerte sin støtte til streiken.

Med plakater og banner med «bare lærere er lærere» mottok lærerne som deltok støtte i form av vink og tuting fra ettermiddagstrafikken. Lokallagsleder Trine Sidselstuen Stensrud synes det er viktig med markeringer lokalt, også der lærerne ikke fysisk er tatt ut i streik.

- Vi vet at våre streikende kollegaer i Gjøvik helst skulle stått i klasserommene slik vi fortsatt gjør i Nordre Land. Samtidig vet vi at streikende lærere over hele landet gjør et viktig arbeid for elever nå og i framtida. Det er viktig for oss å vise de som bor i vår kommune at streiken og utfordringene også gjelder oss, sier Trine.

I Nordre Land har de til nå i år fått tak i kvalifiserte lærere i barnehage og skole.

- Vi har fått ansatt kvalifiserte lærere etter utlysning og ansettelser i vår. Vi har nylig hatt en ny utlysning ute, så det gjenstår å se om vi får tak i kvalifiserte lærere nå etter oppstart av nytt skoleår. Det vi erfarer er at ukvalifiserte kommer inn i lengre vikariater, i tillegg til å dekke opp for korttidsfraværet utover skoleåret. Resultatet er et høyt antall undervisningstimer som dekkes opp av ukvalifiserte vikarer i løpet av et skoleår. Dette er ofte unge, uerfarne vikarer som gjør sitt beste, men når vi vet hvilken bred kompetanse som skal til for å stå støtt i læreryrket er denne praksisen svært bekymringsfull. Elevene taper på dette nærmest på daglig basis og mister kvalitativt god undervisning, sier hun.

Politikere må på banen

Hun håper flere politikere kommer på banen og mener noe om lærere og lønn.

- Vi er inne i en av de lengste streikene i skoleverket noensinne. Allikevel er ikke dette debattert i særlig grad. Politikerne har store ambisjoner for skolen i sine programmer, og lokalt i Nordre Land ser vi dette gjenspeiler seg i vedtatte handlingsplaner. Vi har utfordringer med å oppfylle disse målsettingene framover dersom den utviklingen vi ser i skolen nå skal fortsette. Vi trenger at politikerne både lokalt og nasjonalt kommer på banen og ytrer seg nå. Dere kan få en betydning, om dere velger å delta, sier hun.

Sitert

Avbildet: Trine Sidselstuen  Stensrud
Trine Sidselstuen Stensrud

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Nordre Land

Bilde av Gunhild Grindjordet og Roar Busterud: De står mot en vegg med en banner mellom seg som sier: Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne!

Interpellasjon fra MDG i Elverum

MDG i Elverum har meldt en interpellasjon til kommende kommunestyremøte 21. september. Interpellasjonen blir sendt etter at MDG ikke fikk anledning til å diskutere streiken i formannskapet 7. september.

19.09.2022

Bilde av Linn Therese Myhrvold og Ann-Mathilde Jostad med banner hvor det står Utdanningsforbundet Østre Toten.

Politiker, ta ansvar! Send KS tilbake til forhandlingsbordet

Lokallagene i Østre- og Vestre-Toten, Nordre- og Søndre Land, Gran og Gjøvik har henvendt seg til lokalpolitikerne med et åpent brev i avisen. De mener det er lokalpolitikerne som sitter med nøkkelen til løsning på streiken. De må bare tørre å bruke den.

15.09.2022