Savnet lærer

I Innlandet utføres over 900 årsverk i grunn- og videregående opplæring av personell uten godkjent lærerutdanning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe etterlyser at politikere tar lærerkrisen på alvor.

Han er svært bekymret for at ingen politikere ser ut til å løfte problematikken, verken fra Stortingets talerstol, i fylkestinget eller i kommunestyresalene i Innlandet.

- I Innlandet fylles 900 årsverk med personer som ikke innehar kvalifikasjonene som Opplæringsloven setter som krav. Om en legger til grunn at disse holder 15 økter for elever hver uke, utgjør dette over en halv million økter i Innlandet gjennom et skoleår. Siden Stortingsvalget kan vi grovt regnet si at elevene våre i Innlandet, fra 6 år til 19 år, har møtt ukvalifisert personell i ca 250.000 økter. Dette burde politikere over hele Innlandet være opptatt av, sier han

Før Stortingsvalget hadde fylkesledelsen møte med samtlige partier i Innlandet med unntak av MDG. Alle partiene var opptatt av kvalitet i skolen og hvor viktig det er å rekruttere lærere med godkjent utdanning.

Det er grunn til å spørre seg om politikerne faktisk forstår alvoret som denne lærerkrisen illustrerer. En ferdig utdannet lærer tilbyr fag-, pedagogisk -, didaktisk -, relasjonell, endrings - og profesjonsetisk kompetanse. Det er summen av alt dette som utgjør en forskjell for det enkelte barn, elev og student når klasseromsdøra åpner seg. En faglig sterk yrkesfaglærer med pedagogisk kompetanse gir elevene på yrkesfaglig utdanningsprogram en helt annen hverdag enn de som mangler kompetansen som kreves. Ukvalifiserte kan ikke tilby det samme, sier han.

Kommunesektoren trenger å rekruttere på flere områder

Mange politikere og kommuneadministrasjoner snakker om det store behovet for å rekruttere helsefaglig kompetanse. Thore Johan forstår at mange er opptatt av dette.

- Vi har stor respekt for at kommuner melder inn behov om satsing på å rekruttere helsefaglig kompetanse. Det er ingen tvil om at denne sektoren står ovenfor store utfordringer de neste årene, og sykepleierkrisen er absolutt til stede. Men det er særdeles farlig dersom kommunale politikere og ledere ikke forstår at det samtidig foregår en like reell lærerkrise, som vil få svært langsiktige konsekvenser for nasjonen Norge i fremtiden om man ikke setter inn konkrete tiltak nå, sier han

Han presiserer at det over flere år har vært en nedgang i søkere til lærerutdanningene, med en reduksjon på temmelig nøyaktig 2 000 søkere fra 2019 til 2021. Også for de som hadde lærerutdanning som førstevalg sank tallene dramatisk, til tross for økning i antall studieplasser og det store fokuset fra både media og myndighetsnivå. Dette kan ytterligere forverre krisen, mener han.

- Vi har ikke politikere og myndigheter som ser ut til å evne ta de virkelige grepene som skal til for å få 900 lærere tilbake i Innlandets skoler. Og legg merke til at dette er 900 årsverk som ikke er av typen tilfeldig vikar eller som er innom for å redde et fravær her og der. Dette er personell som er tilsatt i en stilling der det er påkrevet med kompetanse etter Opplæringsloven m/forskrifter, sier han.

I Innlandet er det bare Vang kommune og Etnedal kommune som ikke bruker ukvalifiserte i lærerstillinger. Dette betyr at det mangler kvalifiserte lærere i 44 av Innlandets kommuner, samt i Innlandet fylkeskommune.

- Vi savner disse 900 lærerne sterkt, og vil gjøre alt vi kan for å få dem tilbake. Men har vi politikere og kommunale ledere som er villige til å gjøre jobben sammen med oss?, spør Thore Johan.

Oppfordring til foreldre

Thore Johan mener det er av avgjørende betydning at foreldre stiller spørsmål og etterspør hvilken kompetanse som finnes på sitt barns skole. Han oppfordrer alle til å gå inn på Utdanningsforbundets nettsider og se hvordan situasjonen er i kommunene i Innlandet.

- Foreldre må stille krav til at den som underviser barna deres er kvalifisert for den jobben som skal gjøres. Bruk det lokale foreldreutvalget, og still krav til skoleeier dersom det er ukvalifisert personell som bedriver opplæring. Ikke akseptere uten videre at ditt barn møter en ukvalifisert lærer, for det utgjør en helt klar forskjell, sier han.