For en neve tusenlapper mindre?

Lokallagsleder i Engerdal, Jo-Gaute Åsgård har funnet ut at han reelt sett har mindre å rutte med nå enn da han var nyutdannet. Ved å indeksregulere lønna fra 2016 ser han at han har 1000 kroner mindre i måneden enn det KS vil betale han i 2022.

I et innlegg i lokalavisene forteller han om år 2000 og starten på lærerutdanningen på Hamar.

- Mange av mine kompiser gikk over i læretid og inn i yrkeslivet, mens jeg bestemte meg for at det var viktig å få en god utdanning. Som 20 åring skal det sies at dette ikke var et veldig velfundert valg, men tillot meg å kombinere utdanning som musikklærer med drømmen om å bli rockestjerne. Det siste er jeg ikke, men lærer har jeg vært siden jeg ble utdannet etter 5 år med studier.

Han mener han investerte både tid og penger i en utdanning som er viktig og betydningsfullt for samfunnet.

- Etter 5 år var jeg allmennlærer med musikk og med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Ordet investere er ikke tilfeldig valgt. For å ha råd til denne utdanningen, måtte jeg ta lån i lånekassa som det tar meg 20 år å betale tilbake. Jeg har tenkt at dette er et av mine bidrag til samfunnet, og jeg får jobbe med noe jeg kan og som er meningsfylt. Ettersom årene går kjenner jeg på at investeringen ikke har betalt seg noe særlig. Lang utdanning og lang ansiennitet betyr ikke noe for KS. Det gjør meg frustrert og forbannet, sier han.

Anseelsen til lærerne har sunket

Han mener at anseelsen til lærere og læreryrkene sakte, men sikkert har blitt dårligere, i takt med strammere og strammere tariffavtaler og dårligere og dårligere lønnsutvikling.

- Før jeg ble lærer var det staten som forhandlet lønn for lærerne. Nå er det KS. Jeg opplever at både arbeidstid og lønn knas og eltes sakte ned. Det er alarmerende at andelen ukvalifiserte er så høy som den er. Lærerne forlater yrket, og søkninga til lærerutdanninga er lav. Kravene til arbeidsutførelsen øker. Vi måles og veies. Mens lønna går ned, sier han.

På arbeidspulten sin i Engerdal har han en gul lapp. På den er det skrevet lønna han fikk i 2016. Denne har han indeksregulert og sammenlignet med hva han faktisk får utbetalt i lønn i dag.

-  På 6 år har jeg reelt gått ned 21.000 kroner i årslønn. Grovt regna har jeg 1000 kroner mindre å rutte med etter skatt enn jeg hadde i 2016. Tusen kroner mindre til å betjene et lån som skulle være min investering i min framtid. Nå må jeg finne pengene andre steder. Det gjør meg skuffa. Det offentlige burde sørge for at også jeg hadde en anstendig lønnsutvikling, men det viser seg at KS gir blaffen. Jeg blir rett og slett sint, sier han.

Politikere må ikke sove nå

Han mener politikerne, i Engerdal og alle andre steder, må våkne.

- Politikerne i min kommune, med ordfører i front må gi beskjed til KS hvem som har makta og hvem som til syvende og sist sitter med arbeidsgiveransvaret – politikerne selv. Så må de ta dette ansvaret og si «Vi mangler lærere i barnehage og skole. Vi må rekruttere flere. Dette instruerer vi dere til å gjøre. Lønn er et virkemiddel». Så enkelt er det egentlig. Det må lønne seg å ta en lang lærerutdanning, sier han.

Engerdal er en liten utkantkommune. Akkurat nå er de er heldige og har mange kompetente lærere med lang fartstid. Frem til 2021 var det imidlertid ikke slik.

- Engerdal kommune hadde asylmottak frem til september 2021. Og frem til da hadde vi i likhet med mange andre kommuner store utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell. Når asylmottaket ble lagt ned fikk grunnskolen overført kvalifisert undervisningspersonell fra voksenopplæringa, noe som gjør at vi i starten på 2022 hadde god dekning. I mars 2022 startet kommunen opp igjen asylmottak for flyktninger. Flere og flere flyktninger har rett på norskopplæring. I tillegg fikk vi 30-40 nye elever i grunnskolen. I og i tillegg til dette har kommunen fått beskjed om å starte opp igjen ordinært mottak av asylsøkere. Dermed vil vi på mange vis være tilbake til bemanningssituasjonen slik den så ut i 2020, sier han.

Han, og medlemmene i Engerdal, støtter streiken og mange skulle ønske at de selv kunne tas ut for å streike mot urimeligheten fra KS.

- Våre medlemmer er kampvillige. Vi vet at vi har problemer med å rekruttere kvalifiserte lærere. Det gjelder både i skole og barnehage. Og selv om jeg er glad i yrket mitt, så vet jeg ikke lenger hva jeg skal si til 19-20 åringer som vurderer å bli lærere. Og jeg lurer på hva KS vil at jeg skal si til dem, sier han.

Sitert

Avbildet: Jo-Gaute  Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Engerdal