Når blir det fare for helsa?

På lederplass med tittel «Når blir det fare for helsa?» uttrykker Østlendingen bekymring for de sårbare elevene, og gjentar KS sitt argument om at «det bare er lærerne som ikke kom til enighet». Lokallaget i Elverum har svart på tiltale.

Leder og nestleder i Utdanningsforbundet Elverum, Gunhild Grindjordet og Roar Busterud har i et innlegg svart på påstander som de mener er unøyaktige og med faktafeil.

- Østlendingen uttrykker en bekymring for de mest sårbare i denne konflikten, nemlig elevene. Vi deler denne bekymringen. Alle lærere som er ute i streik vil helst være i klasserommet og alle lærere vet sin betydning for elevene. Men denne streiken handler blant annet om vår bekymring for alle de elevene som ikke får kvalifiserte lærere til å avdekke og sette inn tiltak der det er elever som av ulike årsaker er sårbare, sier Gunhild.

I innlegget snakker de om at 53% av de som jobber i skolen i dag vurderer å slutte og at 40.000 lærere allerede har forlatt skoleverket.

- Det er altså 40.000 lærere som har «rømt» fra skolen, og begrepet lærerkrise beskriver situasjonen realistisk. Vi mangler 15.000 lærere i skoleverket i Norge og søkertallene til lærerutdanningene går ned. Dette er alvorlig for alle elever og for alle kommuner, også Elverum, sier Gunhild.

Det er ikke bare lønn

Lokallaget reagerer på at Østlendingen i sin Leder påstår at grunnen til at det er nedgang i søkertall er lønna.

- Lønna er selvsagt en del av problemet. Men skal man rekruttere er lønn ett av flere virkemidler. Lærere har sakket akterut i 6 tariffoppgjør på rad. De med lengst utdanning har fått tilbud om en lønnsøkning på 2,3%, mens ramma var på 3,84%. Det betyr at KS fortsatt nedprioriterer lærere med lang utdanning, sier hun.

Lokallagsleder mener at KS er på kollisjonskurs med egne politikere.

- Det er tverrpolitisk enighet om å satse på skole. Alle partier snakker varmt om lærere og læreres betydning. Men dette reflekteres ikke i KS sitt tilbud til lærere. Ikke i år, og ikke i de siste 6 tariffoppgjørene, sier hun.

Bare lærerne sa nei

Østlendingen gjentar det KS har sagt, at «det bare er lærerne som ikke kom til enighet». Roar Busterud mener dette er et argument som kun er egnet for å få det til å fremstå som at lærerne er en liten gruppe.

- Lærere utgjør mange ansatte i kommunene. Over 20% av de ansatte i kommunene og over 60% av de ansatte i fylkeskommunene er lærere. Vi er mange, og vi er en yrkesgruppe som har betydning for samfunnets alle områder. Dessuten forhandler man ikke på yrkesgruppers lønn, men utdanningsgrupper og hvor lang utdanning en har. Og lærerne har tapt i år igjen. Det er nok nå, sier han.

Psykisk uhelse blant unge

Lokallaget reagerer på at de sårbare barna blir trukket fram på nytt, og at lærere bidrar til å sørge for mer psykisk uhelse.

- Under pandemien, og nå under streiken snakker mange om de sårbare barna. Det er svært få som har vært interessert i de sårbare barna i andre situasjoner, for eksempel når budsjetter kuttes eller det blir satt inn ukvalifiserte som spesialpedagogisk hjelp. Lærere bryr seg om elevene sine hele tiden, men vi er tross alt også «bare lærere». Psykisk uhelse og psykiatri er det andre yrkesgrupper som har kompetanse til å ta seg av. Utdanningsforbundet har i mange år ropt om at det er behov for flere yrkesgrupper inn i skolen. Vi håper vi har Østlendingen med på laget i dette kravet, sier Roar.

Hele innlegget kan leses her (ekstern lenke).