Nye lærere i barnehage og skole – jobbstatus, trivsel og vurderinger av utdanningen

At lærere aldri begynner i yrket, eller slutter etter kort tid, er en internasjonal trend som også er merkbar i Norge. Hva skal til for at flere lærere starter i yrket og hva skal til for at flere blir i yrket?

Last ned Nye lærere i barnehage og skole – jobbstatus, trivsel og vurderinger av utdanningen. Rapport 3/2020

Hva skal til for at flere lærere blir i yrket?

At lærere aldri begynner i yrket, eller slutter etter kort tid, er en internasjonal trend som også er merkbar i Norge. Andelen lærere som går inn i skolesektoren samme år som de har fullført lærerutdanningen har de senere årene ligget stabilt på rundt 66–68 prosent. Ett år etter ferdig utdanning jobber 73–75 prosent som lærer. Det betyr at én av fire nyutdannede lærere ikke har startet i yrket to år etter at de er ferdig utdannet. I tillegg slutter 16 prosent av alle lærerne i skolen i løpet av de første fem årene. Derfor er det viktig å spørre seg både hva som skal til for at flere lærere starter i yrket og hva som skal til for at flere blir i yrket.

På denne bakgrunnen har Pedagogstudentene gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer som nylig er ferdig med lærerutdanningen. I undersøkelsen spør vi om hva de nyutdannede lærerne gjør det første året etter at de er ferdig utdannet. Hvordan har de nyutdannede nytilsatte lærerne det i jobben?

Hva gjør de som ikke starter opp i læreryrket? Hvilke begrunnelser gir de for ikke å starte opp i yrket? Og, hvordan blir lærerutdanningene vurdert av de som nettopp har fullført?

Om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen er utviklet av Pedagogstudentene i samarbeid med Utdanningsforbundet, og ble gjennomført som en webundersøkelse i perioden 15. oktober–11. november 2019. Målgruppen var medlemmer i Pedagogstudentene som var ferdig utdannet lærer våren 2019. Undersøkelsen ble sendt til 5267 personer, og det var 1198 som svarte. Dette utgjør en svarandel på 23 prosent.

Les hele undersøkelsen her: Nye lærere i barnehage og skole – jobbstatus, trivsel og vurderinger av utdanningen. Rapport 3/2020

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.