Om forhandlingsansvaret for lærerne – rapport fra Fafo

I 2004 ble forhandlingsansvaret for lærerne overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene.

Les rapporten: Om forhandlingsansvaret for lærerne, Fafo-notat 2019:02 

Dette notatet fra Fafo forsøker å forklare hvorfor staten hadde forhandlingsansvaret for lærerne, og hvorfor det ble overført til kommunene. Notatet tar for seg innføringen av statlig lønnsregulativ for lærerne i 1948, og hvorfor lærere i folkeskolen fikk forhandle lønn med staten. Både endringer i lønns- og forhandlingssystemet og endringer i kommunenes inntekts- og styringssystem blåste liv i diskusjonen om forhandlingsansvaret for lærerne.

Fafo-notatet ser også på endringene i det kommunale og statlige tariffområdet etter 2004, samt lønnsutviklingen innenfor ulike tariffområder. Ble målet om nasjonale standarder og et likeverdig utdanningstilbud forlatt da forhandlingsansvaret ble flyttet over fra staten til kommunene og fylkeskommunene?

Fafo-notatet er laget på oppdrag fra Utdanningsforbundet.