NOU 2023:5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn og helse

Utdanningsforbundet mener Kvinnhelseutvalgets utredning i tillegg til å adressere helsesektoren spesielt, har relevans for hele samfunnet vårt og den gir åpenbart nødvendig kompetanse for den enkelte kvinne i møte med helsepersonell. Det er derfor svært viktig at regjeringen inkluderer funnene og kunnskapen i denne utredningen i arbeidet med ny strategi for kvinnehelse.

Denne utredningen er viktig for kvinners helse og den viser det forstemmende i at forskning og politikk på helsefeltet har neglisjert halve befolkningens biologiske forutsetninger for å nyttiggjøre seg medikamenter og for å kunne dra relevant nytte av medisinsk behandling, enn si få behandling for kvinnespesifikke medisinske behov.

Kvinners helse må nå blir tatt på alvor. Denne utredningen viser at det er grunnlag for å vurdere kvinners fysiologiske og biologiske helseutfordringer særskilt. Menn og kvinner er forskjellige, og de medisinske behovene kan derfor også være ulike. En såkalt ‘kjønnsnøytral helsepolitikk’ er ikke nøytral når det er så store forskjeller på menn og kvinner medisinsk sett. Kvinner må få medisinsk hjelp i henhold til sine behov. Dette kan og må føre til forandringer i helsetilbudet framover. Det er samfunnsmessig ulønnsomt å behandle kvinner som om de er små menn.

Vi antar at en milliard kroner til forbedringer i helsetjenestene for kvinner kan bli knapt.

Les mer: Vår høringsuttalelse (pdf, 192 kB)