Forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven

Utdanningsforbundet mener at reguleringen av private barnehager må sikre at de private barnehagene har gode og forutsigbare rammevilkår.

Reguleringen må sikre demokratisk styring av hele barnehagesektoren og gjennomsiktighet i de private barnehagenes drift. Utdanningsforbundet mener at kommunen, som demokratisk organ må ha økte styringsmuligheter samtidig som de private barnehagene sikres gode rammevilkår. For å oppnå dette må både offentlige myndigheter ha innsynsmuligheter i de private barnehagens drift.

Samtidig som de må være mekanismer som sikrer at kommunene oppfyller sine forpliktelser overfor de private barnehagene. Utdanningsforbundet mener at departementets forslag om endringer i Utdanningsdirektoratets og statsforvalterens tilsynsmulighet i hovedsak vil bidra til dette.

Les mer: Høringssvar fra Utdanningsforbundet (pdf)