Gjennomføring av muntlig eksamen, tidspunkt for fastsettelse av standpunktkarakterer og midlertidige tilpasninger i fag- og timefordelingen

Utdanningsforbundet oppfordrer sentrale myndigheter til å sikre at kapasiteten hos statsforvalteren og fylkeskommunene som behandler klagene, er god. Om nødvendig må sentrale myndigheter bidra med nødvendige ressurser for å styrke kapasiteten.

Vil forslaget til endringer i trekkordningen bidra til å oppnå ambisjonen om at alle elever på Vg3 studieforberedende, Vg3 påbygg og Vg4 påbygg skal opp til én lokalt gitt eksamen?

Når det åpnes for muntlig-praktisk eksamen i tillegg til ordinær muntlig eksamen, vil vi samtidig øke antallet fag elevene potensielt kan komme opp i. I tillegg vil flere lærere kunne bidra i eksamensavviklingen som både sensor 1 og sensor 2. Det kan gjøre det lettere for noen skoler og fylker å gjennomføre muntlig/muntlig-praktisk eksamen denne våren.

Samtidig får vi signaler om at mange skoler allerede har planlagt eksamensgjennomføring basert på de retningslinjene som ble kommunisert 8. februar. For disse skolene vil nye og justerte retningslinjer ha begrenset effekt, med mindre skolene skal gjøre om på planene sine en gang til.

Det blir også viktig at fylker og skoler vurderer om muntlig-praktisk eksamen kan la seg gjennomføre på en smittevernsforsvarlig måte. Muntlig-praktisk eksamen kan innebære noe større smitterisiko i enkelte fag. Årsaken er at flere mennesker samles, og at det i tillegg brukes diverse utstyr. Dersom dagens alvorlige smittesituasjon vedvarer, vil det kunne skape problemer i gjennomføringen av muntlig eksamen. Derfor er det viktig at fylker og skoler vurderer grundig om bruk av muntlig-praktisk eksamen kan gjøre eksamensgjennomføringen enda mer sårbar i tilfelle smittetrykket fortsatt er høyt når eksamen nærmer seg.

Les mer: Utdanningsforbundet sin høringsuttalelse