Forslag til nye læreplaner i Vg2 og Vg3 yrkesfag programfag

Utdanningsforbundet er representert i alle de 10 faglige rådene som har bidratt med innspill både i forarbeidet og i utvikling av Vg2 og Vg3-læreplaner i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Dette innspillet inneholder noen mer prinsipielle og overordnede kommentarer til utkastene på tvers av utdanningsprogrammene og fagene. Notatet tar utgangspunkt i et utvalg av tema som vi ønsker å belyse og dekker ikke hele bredden av aktuelle problemstillinger i læreplanene.

Prosessen

Utdanningsforbundet vil først takke Utdanningsdirektoratet for å ha lagt til rette for en åpen, inkluderende og omfattende prosess for utvikling av læreplaner. Innspillsrunder har gitt både Skole-Norge og andre sentrale aktører innenfor fag- og yrkesopplæringen mulighet til å vurdere ulike skisser og utkast. En slik prosess legger til rette for at profesjonen får god forståelse for grunnlaget og innholdet i fagfornyelsen og at lærere, skoleledere og det mottakende arbeidsliv kan identifisere seg med og får et eierskap til de endelige læreplanene.
Når det gjelder selve læreplanarbeidet erfarer vi at korona-pandemien gjorde det vanskelig å overholde tidsplaner for ferdigstilling av læreplanene innenfor utdanningsprogram med brede fagvifter, som for eksempel Teknologi og industrifag (TIF), Elektro og datateknologi og Håndverk, design og produktutvikling. Vi har også fått tilbakemelding fra flere læreplangrupper som melder at tidsplanen var lagt opp på en måte som gjorde det vanskelig å sikre god progresjon mellom Vg2 og Vg3.