Mandat til nasjonale utvalg i fagskolesektoren

Sammensetning
Utdanningsforbundet støtter forslaget om at sammensetningen i fagrådene skal gjenspeile sammensetningen i Nasjonalt fagskoleråd.  Dette må innebære at fagrådene må settes sammen slik at representanter for lærere, skoleeier/tilbydere og lokalt næringsliv er likeverdig representert.  
 
Nye fagråd
Utdanningsforbundet mener at fagskoleutvalg må gjenspeile de områdene myndighetene prioriterer etter råd fra hovedorganisasjonene og støtter fagskolerådets forslag om å etablere tre nye fagråd. 
 
Ledelse 
Utdanningsforbundet har vurdert de to alternativene og kan slutte seg til alternativ 1 dersom det åpnes for at leder og nestledervervet alterneres mellom arbeidslivets parter og fagskolesektoren.