Inkluderende fellesskap for barn og unge

Utdanningsforbundet mener det er svært viktig å styrke utdanningstilbudet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen har gjort en viktig jobb med å peke på utfordringene i dagens system. Som fagorganisasjon med mer enn 175.000 medlemmer fordelt på alle ledd og institusjoner i utdanningen, ser vi det som en viktig oppgave å bidra med vår kompetanse og erfaring i dette arbeidet. En del av dette arbeidet må foregå gjennom statlig styring og insentiver, omorganisering og regelverksendringer, mens andre endringer må skje i det enkelte klasserom og avdeling. Den enkelte lærer og spesialpedagog har et ansvar for å gjøre sin del av jobben for at barn og unge skal få den oppfølgingen de har krav på. Utdanningsforbundet vil fortsette å fremme lærerens profesjonsetikk som et grunnlag for at hvert enkelt menneske skal bli ivaretatt på best mulig måte gjennom utdanningsløpet.