Høyring - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

Utdanningsforbundet støttar departementet sitt forslag om å utvide ordninga for sletting av gjeld ved kombinasjon av visse lærarutdanningar til også å gjelde lektorutdanning, samt innlemme kvensk språk.

Vi viser til høyringsbrevet av 24. oktober. Utdanningsforbundet støttar departementet sitt forslag om å utvide ordninga for sletting av gjeld ved kombinasjon av visse lærarutdanningar til også å gjelde lektorutdanning, samt innlemme kvensk språk. Vi har ingen andre merknadar i saka.