Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

Angående forslag til § 1 Gradsbetegnelse for fagskoleutdanning
Utdanningsforbundet mener i utgangspunktet at betegnelsen fagskolegrad egner seg godt som gradsbetegnelse for fullført fagskoleutdanning. Betegnelsen gjenspeiler fagskolesektorens egenart og fagskoleutdanningens innhold på en god måte samtidig som den understøtter fagskolens oppdrag og plass i utdanningssystemet   Innføring av egen gradsbetegnelse for fullført fagskoleutdanning kan også bidra positivt til å styrke fagskolens anerkjennelse både for studenter og for det mottakende arbeidsliv. 
 
Utdanningsforbundet mener at gradsbetegnelse bør tildeles fullført utdanning som innplasseres i nivå 5.2 i NKR og som betegnes som fagskole 2. Vi støtter forslaget om at gradsbetegnelsen ikke skal benyttes på halvårige fagskoleutdanninger. Dette er utdanninger som ligger på det definerte delnivået 5.1 i NKR og betegnes som fagskole 1.