Reiseregning og kontantutlegg

Reiseregning og kontantutlegg registreres så snart som mulig etter at reisen er avsluttet. Utleggene kan registreres på tre måter, enten i appen Unit4 Expenses, Agresso Web eller på papir. Omtale og brukerveiledninger for hver av metodene presenteres under egne avsnitt.

En reiseregning består vanligvis av diett og andre utlegg du har hatt på reisen. Mens et kontantutlegg er alle typer utlegg som ikke er knyttet til en reise. Det er enkelte forskjeller i måten du registrerer en reiseregning og et kontantutlegg. 

Målgruppe: systemet, rutinene og brukerveiledningene er de samme for lokallag og fylkeslag.