Utdanningsforbundets historie

Utdanningsforbundet har røtter tilbake til 1860-tallet.

I anledning markeringen av 20-årsjubileet vårt har vi laget en podkast om våre 20 år som Utdanningsforbundet. 

Gjester er Magnus Marsdal fra Manifest Tankesmie, tillitsvalgt Linn Therese Myhrvold og Jens Garbo, mangeårig politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Lærerrommet: Utdanningsforbundet - historien, sakene, veien videre

I forbindelse med 20-årsjubileet har vi laget en jubileumsartikkel.

Les "En solskinnshistorie"

Torsdag 24. mars 11:00 - 15:00 feiret vi oss selv i Lærernes hus. Arrangementet ble tatt opp og du kan se det her.

Se opptaket av 20-årsmarkeringen.

2019
Landsmøte på Lillestrøm 4.-7. november
 
Valgt til leder: Steffen Handal.
Valgt til 1. nestleder: Terje Skyvulstad.
Valgt til 2. nestleder: Hege Valås.
2015
Landsmøte på Lillestrøm 2.-5. november.
 
Valgt til leder: Steffen Handal.
Valgt til 1. nestleder: Terje Skyvulstad.
Valgt til 2. nestleder: Hege Valås.
2012
Landsmøte på Lillestrøm 5.-8. november.
 
Valgt til leder: Ragnhild Lied.
Valgt til 1. nestleder: Terje Skyvulstad.
Valgt til 2. nestleder: Steffen Handal.
2009
Landsmøte på Lillehammer 2.-5. november.
 
Valgt til leder: Mimi Bjerkestrand.
Valgt til 1. nestleder: Haldis Holst.
Valgt til 2. nestleder: Ragnhild Lied.
2006
Landsmøte i Loen 6.-10. november.
 
Valgt til leder: Helga Hjetland.
Valgt til nestleder: Per Aahlin.
2003
Første ordinære landsmøte i Haugesund 10.-13. november.

Valgt til leder: Helga Hjetland.
Valgt til nestleder: Per Aahlin.
2002
Utdanningsforbundet formelt opprettet 1. januar.
2001
Utdanningsforbundet formelt stiftet 2. oktober 2001.
2001
Lærerforbundet og Norsk Lærerlag vedtar på sine ekstraordinære landsmøter i juni å slå sammen organisasjonene til en ny stor utdanningsorganisasjon.
2000
Lærerforbundet og Norsk Lærerlag vedtar på sine landsmøter å videreføre samlingsprosessen.
2000
Andre høringsrunde for ny utdanningsorganisasjon gjennomført på våren.
1999
Første høringsrunde gjennomført på høsten.
1998
Lærerforbundet vedtar på landsmøte å arbeide for en ny utdanningsorganisasjon.
1979
Oslo Lærerlag tilsluttet Norsk Lærerlag ved egen avtale 1. januar.
1968
Oslo Lærerinnelag tilsluttet Norsk Lærerlag ved egen avtale 1. januar.
1966
Norsk Lærerlag stiftet og organisasjonens lover vedtatt på  møte 9. juli i Oslo. Oslo Lærerinnelag og Oslo Lærerlag valgte å stå utenfor.
1965
Norske Barnehagelærerinners Landsforbund innmeldt i Norges Lærerlag.
1964
Felles komité for lærerorganisasjonene for å forberede en sammenslutningsavtale og felles lovverk.
1960
Fellesutvalget for Norges Lærerinneforbund og Norges Lærerlag dannet for å samordne krav og sammen forhandle om lønns- og arbeidsvilkår.
1948
Norske Barnehagelærerinners Landsforbund stiftet.
1939
Norsk Øvingslærerlag stiftet.
1924
Norges Skolelederlag stiftet.
1912
Norges Lærerindeforbund stiftet i Kristiania.
1912
Norges Lærerforening skiftet navn til Norges Lærerlag.
1892
Filologenes og realistenes landsforening stiftet.
1892
Norges Lærerforening stiftet i Trondheim.

Allerede i 1860 begynner historien til det som i dag er Utdanningsforbundet. Rundt i landet opprettes det små lokale lag, hvor man samles og diskuterer faglige spørsmål. På den tiden var det to veier til læreryrket i Norge.

Den ene var seminarveien – en kortere utdannelse, i høy grad for dem som reiste rundt og drev omgangsskole. Den andre var universitetsveien, for dem som underviste en liten del av befolkningen i de høyere utdannelsene.

Seminaristene og universitetslærerne hadde på mange måter ulike læreridentiteter, og i 1892 stiftet de hver sin forening. Seminaristene opprettet Norges Lærerforening i Trondheim, mens lærerne i den høyere skolen stiftet Filologenes og realistenes landsforening.

Fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1950 dukket det opp stadig nye foreninger for mer eller mindre spesialiserte grupper. Blant dem var Norges Lærerindeforbund som ble stiftet av kvinnelige lærere i 1912, som et motsvar på at kvinnene ikke fikk stemmerett i seminaristenes forening.

Men det store mylderet av organisasjoner gir ikke nok gjennomslagskraft. Fra 1950 velger derfor flere å fusjonere, og i 1993 står man igjen med de to organisasjonene man startet med. Men Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, som de nå heter, ser fordelen av å stå sammen, og vedtar begge å arbeide mot én felles utdanningsorganisasjon. 2. oktober 2001 stifter de Utdanningsforbundet.

Organisasjonen skal være en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Målet er å ivaretamedlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål, og å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.