Utdanningsforbundet 20 år!

Utdanningsforbundet feirer 20 år som fagorganisasjon. Her kan du følge sendingen fra vår markering av jubileet i Lærernes hus, torsdag 24. mars.

Programmet for Utdanningsforbundets jubileum ser både bakover i tid, tar en kikk på her og nå og skuer framover. Sendingen streames direkte og kan følges på denne siden.

Se markeringen fra Lærernes hus

11.00–11.05 Velkommen

Ved politisk ledelse

11.05–11.20 Prolog: En hilsen til en ung fagforening og profesjonsorganisasjon

Jens Garbo, tidligere seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

11.20–11.50 Fusjonens ambisjon. Hva var det vi ville skape, politisk og
historisk, og hvilke refleksjoner gjør vi oss i dag?

Samtale mellom Helga Hjetland, tidligere leder av Norsk Lærerlag og Utdanningsforbundet, Anders Folkestad, tidligere leder av Lærerforbundet og Unio, og Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, med utgangspunkt i grunnlagsdokumentene. Moderator: Gunn Marit Haugsbø

11.50–12.05 Musikkinnslag ved Bellmenn

12.05–13.00 Lunsj

13.00–13.50 Sterkere sammen. Et forbund for alle lærere og ledere. Hvordan kjenner medlemmene seg ivaretatt 20 år etter? Tåler fellesskapet i dag at vi gir mer handlingsrom?

Samtale med ledere i kontaktforum og lederråd. Moderator: Martin Minken

13.50–14.10 Pause

14.10–14.35 En sterkere profesjonsprofil – hva sier forskningen?

Samtale med professor Sølvi Mausethagen, OsloMet og forskningskoordinator Kristine Nergaard, Fafo. Moderator: Vigdis Alver

14.35–14.50 De neste 20 år! Hva venter profesjonen i årene som kommer?

Betraktninger fra leder i Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit

14.50–15.00 Avslutning

Ved politisk ledelse

 

Konferansierer: Inger Marie Kleppan Georgstad og Nils Winther Lorange