Utdanning er en menneskerett

Sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk

Et overordnet mål for arbeidet er at medlemmer og tillitsvalgte skal kunne identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk. Dette starter allerede i klasserommet der den enkelte lærer kan være med å gjøre en forskjell på den globale arenaen gjennom å påvirke og bevisstgjøre elevene i spørsmål om blant annet handler om miljø, egen helse, likestilling og demokrati.

God, offentlig finansiert kvalitetutdanning

Utdanning er en menneskerett og Utdanningsforbundet mener den skal være gratis, offentlig styrt og finansiert. For å sikre utdanning av god kvalitet må vi ha kvalifiserte lærere. Lærerfagforeninger skal formidle og sikre demokratiske verdier og være en anerkjent part i håndheving av sosial rettferdighet.

Vår globale stemme

Utdanningsforbundet bruker medlemskapet i Education International (EI), og andre internasjonale og regionale organisasjoner og nettverk til å påvirke global utdanningspolitikk. Internasjonalt samarbeid er viktig for å styrke de menneskelige og faglige rettighetene til kollegaer på tvers av landegrenser.

Dette samarbeidet gir oss også oppdatert kunnskap og innsikt i internasjonale prosesser og trender innen utdanningsområdet, som er viktig for å kunne være i dialog med og påvirke norske myndigheters arbeid med utdannings- og fagforeningspolitikk. I tillegg gir dette oss et godt utgangspunkt for å kunne påvirke utdanningspolitiske spørsmål i EU-systemet og i andre regionale og internasjonale fora.

Bærekraftsmål 4 

Oppsummert skal Utdanningsforbundet med utgangspunkt i det
globale bærekraftsmål nummer fire:

«Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring»


Vi skal bidra til følgende:

  • gjøre medlemmene i stand til å identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
  • gjennom medlemskap i Education International (EI), og andre relevante organisasjoner og nettverk vise solidaritet med den internasjonale fagbevegelsen og påvirke global utdanningspolitikk
  • holde seg orientert om og påvirke europeisk utdannings- og fagforeiningspolitikk
  • bidra i erfaringsutveksling og kunnskapsdeling med nordiske lærerorganisasjoner
  • være i dialog med norske myndigheter om internasjonal utdannings- og fagforeningspolitikk og påvirke dette arbeidet