Innrapportering av fagforeningskontingent

Hver måned skal arbeidsgiver ifølge hovedavtalen trekke fagforeningskontingent og sende inn utfylte trekklister.

Medlemmer i Utdanningsforbundet skal trekkes 1,25% av brutto lønn i kontingent hver måned, men ikke over maksbeløp eller under minstekontingent.

Gjeldende satser fra 01.01.2023-31.12.2023:

 • Maksimalt kr 772 per måned (endret fra kr 744).
 • Minimum kr 97 per måned (uendret).

Grunnforsikring (familieulykke/livsforsikring) kr 74 per måned skal trekkes i tillegg for medlem som har dekningen (unntak for de som har reservert seg).

Hvorvidt medlemmer har reservert seg for grunnforsikringen eller ikke kommer frem av trekkmeldingen sendt til arbeidsgiver ved oppstart/endring av trekk. 

Trekkgrunnlaget for prosenttrekk er bruttolønnsytelsen til medlemmet, dvs. det beløp som innberettes som lønn i A-meldingen. Feriepenger inngår følgelig i grunnlaget.

Det skal imidlertid ikke trekkes av:

 • Feriepenger utbetalt til pensjonister som del av sluttoppgjør, eller etter avgang
 • Godtgjørelse for oppdrag som fosterhjem, besøkshjem eller støttekontakt
 • Godtgjørelser som folkevalgt eller medlem av styre, representantskap, utvalg, råd, og lignende.
 • Omsorgslønn, reisegodtgjørelse.

 

Levering av trekkliste kan gjøres på én av følgende måter:

1) Utdanningsforbundets opplastingsside (krever ikke innlogging)
Last opp egenprodusert fil fra ditt lønnssystem 


2) Trekksentralen (krever innlogging)
Dette alternativet krever at du har registrert deg som superbruker av løsningen (flere superbrukere er mulig). 
Lønnsmedarbeider/regnskapsfører får tilgang ved å oppgi mobilnr og personlig jobb-epostadr til trekkliste@udf.no

Dette får du tilgang til i trekksentralen:
Oversikt over trekklister som er levert og lister vi mangler
Registrere trekk eller levere fil
Se hvilke perioder som er innbetalt og ikke (saldooversikt)
Fakturainformasjon/kid
Meldingsboks med beskjed om oppstart/endring og stopp av trekk (trekkmeldinger)

 

Trekklister til Utdanningsforbundet skal inneholde:
Fullt fødsels- og personnummer på alle ansatte
Fullt navn (for- og etternavn)
Perioden listen gjelder for (måned/år)
Organisasjonsnummer og navn på bedrift
Trekkbeløp for hvert medlem
Totalsum for hele trekklisten (kontingent + forsikring)

 

Har du spørsmål vedrørende rapportering:

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi bistår gjerne!

 • E-post: trekkliste@udf.no
 • Telefon: 24 14 20 00 - tastevalg 2

Trukket kontingent skal innbetales til Utdanningsforbundets kontonummer 1644.19.69930.

Bruk tilsendt KID for perioden eller fast KID som er tildelt bedriften. Tilsendt periode-kid skal ikke gjenbrukes.

Vær oppmerksom på at beløpet på innsendt trekkliste alltid skal stemme overens med periodens innbetaling. (også ørebeløp)!

Dersom det skal betales for en annen periode enn betalingsmåneden eller flere perioder samtidig, skal ikke KID benyttes. Betal med melding: Trekkperiode/orgnr.

Andre betalinger for f.eks. abonnement, annonser eller kurs skal betales med KID oppgitt på faktura og må ikke sammenblandes med trekk!

Dersom et medlem har blitt trukket etter utmelding, i gratisår etter endt grunnutdanning og ellers ved feilaktig trukket kontingent, skal beløpet tilbakeføres til medlemmet. 

Hvis et medlem har blitt trukket feil, ber vi deg som arbeidsgiver å gjøre følgende:

 • Betale tilbake beløpet til medlemmet
 • På neste trekkliste føres beløpet i minus under vedkommendes navn
 • Summen trekkes deretter fra totalbeløpet arbeidsplassen skal betale til Utdanningsforbundet

Dette sørger for at sammenstillingen blir riktig ved innberetning til Skatteetaten (A-meldingen).


Utdanningsforbundets praksis vedrørende tilbakebetaling av kontingent til medlemmene er som følger:

 • Arbeidsgiver innberetter medlemmets kontingenttrekk på A-melding til Skatteetaten.
 • Denne posten må avstemmes, slik at skattemyndighetene får riktige opplysninger.
 • Det fremgår av lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14, § 7-2 nr. 3 litra a at lønnsopplysningene skal inneholde fradrag som er gjort ved «lønnsutbetalingen [herunder] fradragsberettiget medlemskontingent».
 • Når medlemskontingent som er innberettet til ligningsmyndighetene inneværende år blir refundert, må dette videreformidles i den samme posten. 

Vi erkjenner at vårt ansvar for tilbakebetaling gjelder for perioder eldre enn inneværende år.