For arbeidsgivere

Trekklister og beregningsmodell for refusjon for frikjøp av tillitsvalgte.