Rettigheter og plikter

Dette er noen av dine viktigste rettigheter som medlem. Du har ikke krav på disse uten at du følger visse plikter.

Som medlem i Utdanningsforbundet er du med i en organisasjon som tenker på deg og rettighetene dine. Skulle du få problemer i arbeidsforholdet, har Utdanningsforbundet godt skolerte tillitsvalgte som kan hjelpe deg.

Du er med i en organisasjon som har høy kompetanse,  dyktige forhandlere og ressurser til å kjempe for dine interesser. Utdanningsforbundet arbeider for rettighetene til medlemmene i alle deler av utdanningssystemet.

Medlemmer i Utdanningsforbundet har rett til å:

  • få bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår
  • delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter
  • motta medlemsblad og annen informasjon
  • kjøpe eller benytte seg av organisasjonens forsikringer og andre medlemstilbud
  • få del i andre rettigheter som fremgår av vedtektene og av retningslinjer fastsatt av sentralstyret

Les også vår personvernerklæring

Med rettigheter følger det også plikter til å:

  • rette seg etter vedtektene og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene
  • følge pålegg gitt av organisasjonen
  • betale kontingent, vanligvis ved lønnstrekk
  • melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, arbeidssted, stilling eller kompetanse

Medlemskapet innebærer også at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlemmet til å vedta og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. § 22 i vedtektene.