Uravstemningen i KS er avsluttet

Her kan medlemmer i KS-området stemme over tariffoppgjøret 2024. Uravstemningen avsluttes torsdag 30. mai klokken 15.30.

Uravstemningen åpner torsdag 23. mai, og skal gjennomføres elektronisk. 
 
Sett deg godt inn i uravstemningsdokumentet. Ta gjerne kontakt med klubbleder og andre medlemmer på arbeidsplassen for å drøfte resultatet før du avgir stemme. Her finner du protokollen fra oppgjøret
 
Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet. Du stemmer ja om du aksepterer resultatet. Du stemmer nei om du vil at det skal mekles og vi eventuelt skal gå ut i streik. 
 
Her er uravstemningsdokumentet.
  
Her kan du lese spørsmål og svar om oppgjøret. 

Hvem kan stemme?

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom tariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og KS, og som er ansatt hos en arbeidsgiver som er medlem av KS, har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister stemmer ikke. 
 
Utdanningsforbundet har over 96 000 medlemmer i KS-området.   
 
Hvilke regler gjelder for uravstemning? 

Lurer du på uravstemningsreglene i forbundet? Her er en kort gjennomgang av hvordan og hvorfor.

 
SMS og e-post til alle 

Medlemmene (stemmeberettigede) på tariffområdet får en e-post og en SMS på mobil med informasjon om rutiner for uravstemningen. Begge sendingene inneholder medlemsnummer og pinkode til bruk ved innlogging for avstemning på nettet. I tillegg følger en lenke til denne siden. 

Praktiske spørsmål 

Spørsmål om innlogging og stemmegiving kan rettes til: 
 
E-post: [email protected] 
 
Telefon: 24142000 – tast 2.  
 
Medlemsservice har åpningstid mellom 09.00 og 15.00. 
 
SMS med informasjon sendes ut onsdag 23. mai. Utsendelsen tar anslagsvis fem til seks timer. Tilsvarende informasjon sendes på e-post samme dag. 

 
Frist for å stemme 

Medlemmene kan stemme fra og med 23. mai, etter at de har mottatt pinkoden. Fristen for å avgi stemme er torsdag 30. mai klokken 15.30. 

 
Offentliggjøring av resultatet 

Resultatet av avstemningen offentliggjøres 3. juni etter at KS først er varslet.