Resultatet av uravstemningen i PBL er klart

Et klart flertall har stemt for å godta årets lønnsoppgjør i PBL. Videre har sentralstyret behandlet resultatet av uravstemningen og godkjent forslaget til ny tariffavtale.

På onsdag ble uravstemningen i PBL avsluttet. I dag, fredag klokken 12.00, ble PBL orientert om resultatet.

Dermed er hovedtariffoppgjøret for 2024 i tariffområde PBL avsluttet.

Resultatet i uravstemningen ble som følger:

  • 85,1 prosent av medlemmene som stemte, sa ja til det fremforhandlede resultatet.
  • 14,9 prosent av medlemmene som stemte, sa nei.

Det var 1450 medlemmer som avga stemme i uravstemningen. Det utgjør 19,7 prosent av medlemsmassen i PBL. 1234 medlemmer stemte ja, 216 nei.

Her kan du lese det viktigste om oppgjøret
Her finner du ny lønnstabell og her finner du alt om tariffområde PBL Lenke til

Her finner du alt om tariffområde PBL og her finner du alt om årets lønnsoppgjør