Korpås: Lærere må lære om ChatGPT

ChatGPT og andre kunstig intelligens-assistenter har kommet for å bli – også i skolen, og skoleledere bør tilrettelegge for rask kunnskapsutvikling for lærere, mener Tormod Korpås, leder av Lederrådet.

– Verktøy basert på kunstig intelligens (KI) vil bli like vanlige som lommekalkulatoren eller Word. Det vil få konsekvenser for alle områder av arbeids- og samfunnslivet, og også for skolen. Derfor må lærere få opplæring om ChatGPT og liknende verktøy, mener Korpås.

Lederen av sentralt lederråd mener at skolen nå er dårlig forberedt på hvilke konsekvenser utbredelsen av slike KI-assistenter vil få for læring og undervisning.

– I første omgang ser vi nå at fritt tilgjengelig bruk av ChatGPT for elever som ønsker det, kan overbelaste vurderingsinstituttet. Det er nok her det brenner mest, sier Korpås som også er i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Debatten om bruken av ChatGPT og kunstig intelligens blant elever og i skolen pågår for fullt, blant annet her på Utdanningsnytt. Teknologien skaper hodebry, og diskusjonen blant fagfolk og lærere dreier seg mye rundt juks-muligheter og vurderingsgrunnlag. Samtidig som lærere er skeptiske, forteller ulike medier om lærere som har tatt verktøyet i bruk i klasserommet. Utdanningsdirektoratet besluttet i januar å stenge internett inntil videre under eksamen - på grunn av kunstig intelligens. 

– Tenk langsiktig

– Jeg tror vi som er skoleledere må tenke langsiktig, og forsøke å ikke bli blendet av alle utfordringer og muligheter som plutselig har åpnet seg med lanseringen av lett tilgjengelig KI som ChatGPT og Dall-E i fjor, sier Korpås.

Han understreker at ChatGPT ikke er et verktøy skolen og lærere må forholde seg spesifikt til, og dermed bruke mye energi på å regulere.

– Etter mitt syn er den bare nok et eksempel på at det stadig utvikles ny teknologi for at mennesker skal kunne løse oppgaver på en enklere og mer effektiv måte, slik hjulet var i sin tid, sier Korpås.

Andre utviklingsprosjekter og møter bør settes på vent i vår slik at skolelederne kan prioritere rask kunnskapsdeling om KI-assistenter i skolen, mener han:

– Slik situasjonen er nå risikerer lærere å vurdere svar fra KI-verktøy når de tror de vurderer elever. Og elever som bruker KI-assistenter kan få tilbakemeldinger som ikke sier noe om deres egen faglige utvikling, men om KIs evne til å svare relevant på oppgaver i fag.

– Skoleledelsen må være lydhør for lærernes bekymringer og ønsker om tilpasninger i undervisningssituasjonen, men det er jo ikke noe nytt. Jeg tror mange lærere ønsker seg en midlertidig tilgangsstyring for å regulere tilgangen til AI i klasserommet. Det bør de få. For hverken læreplanene, eksamen eller pedagogikken har vært forberedt med tanke på KI, og vi trenger noe tid på å områ oss.

ChatGPT svarer om skolen

Korpås spurte for øvrig ChatGPT hva den mener skoleledere bør være spesielt oppmerksomme på vedrørende inntoget av KI i skolen. Dette kom i svaret:

Skoleledere bør vurdere om og hvordan KI-assistenter kan bidra til å støtte læring og undervisning i klasserommet.
Samtidig bør skoleledere sikre at elevenes og lærernes personlige opplysninger og informasjon blir håndtert på en sikker og ansvarlig måte ved bruk.

– Her er jeg helt enig med ChatGPT. Pedagogisk verdi og datasikkerhet bør absolutt vektlegges når vi diskuterer bruk av ChatGPT og andre KI-assistenter, understreker Korpås.

Selv om ChatGPT nå er fritt tilgjengelig for alle, kan det endres til å bli en betalingstjeneste, sier Lederrådets leder.

– Enhetsskolen vil da bli kraftig utfordret. Hvis vi ikke kjøper lisenser for bruk av KI-assistenter i skolen risikerer vi at noen elever får dårligere forutsetninger for læring enn andre. En assistent som kan hjelpe deg å forstå faglige utfordringer og rådgi deg med hjemmelekser vil alltid være en fordel, enten det er i form av et menneske eller en KI.