Jobbe mot mobbing? Søk om midler

Nå kan du igjen søke om økonomisk støtte hvis du har et prosjekt som kan forebygge mobbing. Søknadsfristen er 15. august.

Økonomiske støtte gis til samarbeid og tiltak mot mobbing gjennom den såkalte partnerpotten - som er ett av virkemidlene til Partnerskap mot mobbing. Utdanningsforbundet er en av 14 organisasjoner som sammen med regjeringen danner dette partnerskapet.

– Alle barn og elever skal ha et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø. Å være med i Partnerskap mot mobbing er en viktig del av dette arbeidet for Utdanningsforbundet, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

– Partnerskapet betyr mye for oss i Utdanningsforbundet. Det er noe vi bruker mye tid og ressurser på, og det er et bra samarbeid.

Nå håper Skyvulstad på mange søknader fra Utdanningsforbundets medlemmer. Neste frist for å søke om midler er altså 15. august. Les mer i denne lenka, og les også lenger ned i denne artikkelen om hvordan du søker.

Mye til fordeling

Hittil i år har Partnerskap mot mobbing støttet tiltak mot mobbing med 515 000 kroner. I partnerpotten for 2023 er det satt av 1,7 millioner. Dermed er det fortsatt 1 185 000 kroner igjen som kan deles ut til søknader som oppfyller følgende kriterier:

● prosjektet bidrar til å realisere ett eller flere av partnerskapets felles mål
● minst en partnerorganisasjon står som ansvarlig søker
● det foreligger en plan for gjennomføring av tiltaket, inkludert budsjett og en plan for kommunikasjon av tiltaket utad slik at partnerskapet kan formidle arbeidet

• Den som søker må beskrive prosjektet eller tiltaket grundig i søknadsskjema man finner på partnerskapets hjemmeside. Her må man blant annet beskrive hva det søkes støtte til, hvordan tiltaket bidrar til å realisere partnerskapets mål, hva tiltaket vil koste, og hvilken partnerorganisasjon som er involvert i tiltaket.
• Søknadene vurderes ut ifra kriterier bestemt av partnermøtet. Alle tiltak skal rapporteres innen utgangen av året etter at tilskuddet er mottatt, gjennom rapport-mal for tiltak.
• For å få tildelt støtte må minst én av partnerorganisasjonene være involvert i tiltaket og stå som ansvarlig søker.
• Hvis du vil søke via Utdanningsforbundet så ta kontakt med Nina Nordvik på [email protected] eller mobil: 402 263 28 så raskt som mulig.

Viktige mål

Partnerskapets overordnede mål er at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. For å nå dette målet vil partnerne:
1. Sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden
2. Bidra til at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø
3. Samarbeide med relevante aktører for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet
Prosjekter og tiltak som får støtte bidrar til å sette alle former for mobbing på dagsorden, involverer barn og unge i arbeidet, eller støtter tiltak - for eksempel forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter.
Partnerskapet ønsker også å stimulere til økt søkelys på lokale partnerskap, og prosjekter og tiltak som har et lokalt nedslagsfelt. Partnerpotten kan bidra til å løfte samarbeid på tvers og prosjekter som tar utgangspunkt i lokale behov.

Les mer om mobbing og arbeid mot mobbing her.

 

 

• Partnerskap mot mobbing (PMM) består av regjeringen, Utdanningsforbundet og 13 andre organisasjoner som alle har forpliktet seg til å sette arbeidet mot mobbing på dagsorden, og bidra til at alle barn og unge har et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø - uten mobbing.

• I 2021 ble en ny samarbeidsavtale for årene 2021-2025 undertegnet.

• Les mer om partnerskapet her i denne lenka.